חוות דעת רפואית בתביעות נזיקין

כל הליך משפטי המתייחס לתחום נזקי הגוף או הנפש, לרבות במקרים של תביעות נזיקין, תביעות אובדן כושר עבודה, תביעות נזקי גוף לפי פוליסת ביטוח ועל אחת כמה וכמה תביעות רשלנות רפואית – כל אלה דורשות חוות דעת רפואית של גורם מומחה בתחום הרפואי. הגורם המומחה יכול להיות רופא מומחה בתחום הנוירולוגיה, האורטופדיה, הפסיכיאטריה, הרפואה התעסוקתית, הרפואה השיקומית והפיסקאלית  או רופא בכל תחום רפואי אחר הרלוונטי להליך הנידון ולתחום הפגיעה של התובע/ת.

למעשה, חוות דעת רפואית הינה מסמך רפואי ומשפטי לכל דבר ועניין אשר במסגרתו  הרופא המומחה בתחום הפגיעה חווה דעתו המקצועית באשר למצבו הרפואי של התובע והקשר הסיבתי בינו לבין האירוע הנידון.

החריג לכלל, אשר אינו מעיד על הכלל הינם הליכים משפטיים אשר מתנהלים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הליכים אלה הינם יחודיים בכך שבמסגרתם אין לנפגע עצמו או לגורם הנתבע את האפשרות להגיש חוות דעת רפואית מטעמם. בכך אין כמובן כדי לחסום את דרכו של הנפגע לטעון לנזק גוף קבוע, אלא שבהתאם למסמכים הרפואיים ובקשה מיוחדת המצורפת לכתב התביעה, יעתור הנפגע למינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט, לצורך קבלת חוות דעת רפואיות המעריכות את נזקיו.

זהות נותן חוות הדעת בתביעות נזיקין

חובת צירוף חוות דעת רפואית לכתב הטענות מעוגנת בתקנות סדר הדין האזרחי ובעצם מהווה את "שער הכניסה" של התביעה לתוך כותלי בית המשפט

כך, תקנה 127 לתקסד”א קובעת כי אם רצה בעל דין להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, עליו לצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות-דעת של מומחה, לפי העניין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות.

" רצה בעל דין להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות-דעת של מומחה, לפי העניין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל”א-1971 (להלן: חוות-דעת); אולם רשאי בית-המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות-דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו".

במסגרת חוות הדעת המומחה עשוי להתבקש  עך ידי בית המשפט לקבוע את גובה הנכות/נזק גופני ו/או נפשי על פי תקנות המוסד לביטוח לאומי, ולהעריך את הקשר הסיבתי, באם קיים כזה לדעתו, בין האירוע המדובר לבין הנזק שנגרם לנפגע לכאורה.

שתי חוות דעת באותו תיק

תיקים בעניין  נזקי הגוף או הנפש חייבים על פי חוק להתבסס על חוות דעת רפואית של מומחה רפואי בתחום הרלוונטי.  

לרוב, הצד הנתבע מציג חוות דעת רפואית על מנת לסתור את חוות הדעת שהוצגה על ידי התובע.  

במקרים רבים יכול בית המשפט להחליט למנות גם מומחה רפואי מטעמו על מנת לסייע לבית המשפט להכריע בין חוות הדעת השונות שהוצגו בפניו.

כללים לכתיבת חוות דעת רפואית בתביעות נזיקין

חשוב שעורך הדין המטפל בתביעות נזיקין יכיר היטב את כללי הכתיבה של חוות דעת בתחום הרפואה.

בכל תביעת נזיקין נדרש לצרף חוות דעת רפואית. על חוות הדעת להיות מקיפה ומעמיקה, ולגעת במהות הנזק, בנסיבות שהובילו אליו, בקשר הסיבתי בינו לבין האירוע הנידון, בתוצאות בדיקות ואבחונים רפואיים, בהשלכות לעתיד של הפגיעה לחייו של הנפגע ושל הסובבים אותו ובהערכת הנכות שנותרה כתוצאה מהאירוע בנדון.

ככל שחוות הדעת מקיפה יותר, וככל שכותב חוות הדעת מומחה יותר, מנוסה יותר ובעל תואר גבוה יותר, כך רב הסיכוי שחוות הדעת תטה את הכף לטובת התובע.

בנוסף לכתיבה עצמה, המומחה הרפואי לעיתים עומד לחקירה ונשאל שאלות כעד מומחה. על כן, על עורך הדין להכין את הרופא לחקירה בבית משפט. 

כאשר בית המשפט מגיע להעריך את הנזק שנגרם לתובע, מסתמך בחוות דעתו של המומחה ברפואה.

לעיתים המומחה ברפואה מתבקש לקבוע את גובה הנכות על פי התקנות של המוסד לביטוח לאומי.

משרד יניר קינן עורכי דין הוא בין המובילים בארץ בתביעות בתחום הנזיקין.
המשרד מצוי בקשרי עבודה יומיומי עם טובי המומחים הרפואיים בישראל.

השארת פרטים לחזרה

לקביעת פגישה לבדיקת זכויותכם